Binance Labs đầu tư vào Pendle Finance. LSDfi là gì ?

Binance Labs, quỹ đầu tư mạo hiểm và ươm tạo các dự án tiềm năng của Binance, đã đầu tư vào Pendle Finance, một giao thức DeFi cho phép mã hóa và giao dịch lợi tức.

Binance Labs đầu tư vào Pendle Finance. LSDfi là gì?

Đầu tư vào Pendle Finance với nhằm thúc đẩy LSDfi

Việc đầu tư vào Pendle Finance cho thấy cam kết của Binance Labs trong việc hỗ trợ các dự án hứa hẹn có thể định hình thế hệ tiếp theo của mảng DeFi.

Pendle Finance tập trung vào phát triển đa chuỗi và các phương pháp tạo lợi tức tiên tiến, phù hợp với tầm nhìn của Binance Labs về tương lai của DeFi.

Với trọng tâm đặc biệt là tính bao hàm, Pendle Finance đã phát triển một loạt các giải pháp mang lại tính linh hoạt cao hơn cho quản lý thu nhập thông qua một nền tảng trực quan.

Lợi tức cố định, vốn là nền tảng của bảo hiểm rủi ro cho tổ chức, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của dự án, mở ra khả năng tiếp cận với các khoản lợi tức cao hơn cho phép người dùng tối ưu hóa theo cách phù hợp.

Xem thêm: Dự án DogeMiyagi $MIYAGI mở bán trước giai đoạn 7

Hiện tại, Pendle Finance hỗ trợ trên ba mạng blockchain nổi tiếng: Ethereum, Arbitrum và BNB Chain.

Pendle Finance đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng sự hiện diện của mình trên nhiều hệ sinh thái, phát triển và dẫn đầu LSDfi bằng những nỗ lực này.

Pendle Finance là một giao thức phi tập trung cho phép mã hóa và giao dịch lợi tức trong tương lai.

Là một giao thức sản phẩm lãi suất, công ty đang đưa thị trường sản phẩm lãi suất TradFi vào DeFi, biến nó trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người.

Pendle Finance giúp hiện thực hoá toàn bộ tiềm năng của thu nhập, cho phép người dùng thực hiện các chiến lược tạo thu nhập nâng cao như thu nhập cố định và thu nhập dài hạn.

Binance Labs hiện đã có giá trị hơn 9 tỷ USD. Portfolio của nó bao gồm 200 dự án từ hơn 25 quốc gia trên sáu châu lục và có tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trên 10 lần.

LSDFI là gì?

Tổng quan LSDFI

LSDFI là một nhóm các giao thức sử dụng nền tảng LSD (Liquid Staking Derivatives) và các token của nó để cung cấp các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực DeFi. Để hiểu LSDFI, chúng ta cần hiểu LSD và LST (Liquid Staking Token).

LSD là một nền tảng cho phép người dùng staking thanh khoản các tài sản kỹ thuật số. Khi staking thanh khoản, người dùng khóa tài sản của mình trong một giao thức và nhận được các token LST tương đương. Các token LST này có thể được sử dụng để giao dịch, vay và cho vay, hoặc đầu tư vào các sản phẩm tài chính khác.

LST là một token ERC-20 đại diện cho tài sản được stake trong LSD. LST có thể được sử dụng để giao dịch, vay và cho vay, hoặc đầu tư vào các sản phẩm tài chính khác.

Các ứng dụng LSDFI

LSDFI cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính cho người dùng staking thanh khoản. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm:

  • Trao đổi LST: Người dùng có thể trao đổi LST với nhau và với các tài sản khác.
  • Cho vay LST: Người dùng có thể vay LST từ những người khác.
  • Đầu tư vào các sản phẩm tài chính dựa trên LST: Người dùng có thể đầu tư vào các sản phẩm tài chính, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và quyền chọn, dựa trên LST.
  • Mua bảo hiểm cho các khoản đầu tư LSDFI: Người dùng có thể mua bảo hiểm cho các khoản đầu tư của họ trong LSDFI.

Tiềm năng phát triển của LSDFI

LSDFI là một lĩnh vực mới nổi trong DeFi và có khả năng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Lý do là vì staking thanh khoản đang trở nên ngày càng phổ biến và các ứng dụng LSDFI có thể giúp người dùng tận dụng tối đa lợi nhuận từ staking thanh khoản và giảm thiểu rủi ro.