Chainlink Staking v0.2: Mở rộng pool lên 45 triệu LINK

Giao thức phi tập trung Chainlink đã nâng cấp cơ chế staking gốc của mình với sự ra mắt của Chainlink Staking v0.2, bao gồm một pool mở rộng với kích thước 45 triệu LINK. Bản nâng cấp v0.2 giới thiệu một nền tảng staking Chainlink mang lại sự linh hoạt hơn cho người staking, các đảm bảo bảo mật được cải thiện, kiến trúc mô-đun và cơ chế phần thưởng động.

Chainlink Staking v0.2: Mở rộng pool lên 45 triệu LINK

Kích thước pool staking mở rộng lên 45 triệu LINK

Kích thước pool staking đã được mở rộng lên 45 triệu LINK với v0.2, chiếm 8% tổng cung lưu hành hiện tại của LINK. Bằng cách thực hiện việc này, Chainlink hy vọng sẽ mở ra cánh cửa cho một loạt các chủ sở hữu token LINK đa dạng hơn. Sự mở rộng này là một phần trong kế hoạch Economics 2.0 lớn hơn của Chainlink, nhằm mục đích bổ sung thêm một lớp bảo mật bổ sung cho mạng Chainlink.

Các tính năng mới của Chainlink Staking v0.2

Dưới đây là một số tính năng mới chính của Chainlink Staking v0.2:

  • Kích thước pool mở rộng: Kích thước pool staking đã được mở rộng lên 45 triệu LINK, chiếm 8% tổng cung lưu hành hiện tại của LINK. Điều này sẽ giúp mở ra cánh cửa cho một loạt các chủ sở hữu token LINK đa dạng hơn để tham gia staking.
  • Cơ chế unbonding linh hoạt: Cơ chế unbonding mới sẽ cho phép người staking rút token đã staking của họ một cách hiệu quả hơn. Thay vì phải đợi 28 ngày để rút token, người staking giờ đây có thể rút token của họ sau 7 ngày.
  • Kiến trúc mô-đun: Kiến trúc mô-đun mới sẽ giúp cải thiện khả năng thích ứng của nền tảng staking. Điều này sẽ giúp dễ dàng tích hợp bất kỳ bản nâng cấp hoặc cải tiến nào trong tương lai.
  • Cơ chế phần thưởng động: Cơ chế phần thưởng động mới sẽ cho phép Chainlink điều chỉnh tỷ lệ phần thưởng staking dựa trên các yếu tố như nhu cầu và cung cấp. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng người staking được khuyến khích tiếp tục hỗ trợ mạng.

Xem thêm: Cùng Tin Tức Coin giải mã việc Euler Network thu về $3 triệu

Kết luận

Tại thời điểm bài viết, LINK đang giao dịch ổn định ở mức $14.4 theo dữ liệu từ CoinMarketCap.

Với việc ra mắt Chainlink Staking v0.2, Chainlink đang tiếp tục phát triển các cơ chế bảo mật kinh tế của mình. Các tính năng mới của bản nâng cấp này sẽ giúp mở ra cánh cửa cho một loạt các chủ sở hữu token LINK đa dạng hơn để tham gia staking và giúp bảo mật mạng Chainlink.

Sự mở rộng kích thước pool staking lên 45 triệu LINK là một bước quan trọng trong việc tăng cường khả năng tiếp cận staking cho các chủ sở hữu token LINK. Trước đây, pool staking chỉ có kích thước 25 triệu LINK, điều này có thể khiến việc tham gia staking trở nên khó khăn hơn đối với một số nhà đầu tư.

Với kích thước pool mới, nhiều người sở hữu token LINK hơn sẽ có thể tham gia staking và giúp bảo mật mạng Chainlink. Điều này sẽ giúp cải thiện độ phi tập trung của mạng và làm cho nó trở nên an toàn hơn.

Các tính năng mới khác của Chainlink Staking v0.2 cũng sẽ cải thiện tính linh hoạt và khả năng thích ứng của nền tảng. Cơ chế unbonding linh hoạt sẽ cho phép người staking rút token của họ nhanh hơn, điều này sẽ giúp họ dễ dàng quản lý danh mục đầu tư của mình.

Kiến trúc mô-đun sẽ giúp cải thiện khả năng mở rộng của nền tảng và làm cho nó dễ dàng tích hợp các tính năng mới. Cơ chế phần thưởng động sẽ giúp đảm bảo rằng người staking được khuyến khích tiếp tục hỗ trợ mạng.

Tóm lại, Chainlink Staking v0.2 là một bản nâng cấp quan trọng cho nền tảng staking của Chainlink. Các tính năng mới sẽ giúp mở ra cánh cửa cho một loạt các chủ sở hữu token LINK đa dạng hơn để tham gia staking và giúp bảo mật mạng Chainlink.