ETF Bitcoin giao ngay được Châu Âu chấp nhận

Châu Âu đã chấp nhận sự ra mắt của ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên, với ETF Bitcoin giao ngay của Jacobi Asset Management được niêm yết trên sàn giao dịch Euronext Amsterdam vào ngày 15 tháng 8 vừa qua.

ETF Bitcoin giao ngay được Châu Âu chấp nhận

ETF Bitcoin giao ngay

ETF Bitcoin giao ngay, được giao dịch dưới mã chứng khoán #BCOIN, sẽ theo dõi chỉ số Bitcoin Wilshire 90, một chỉ số theo dõi giá Bitcoin giao ngay. Fidelity Digital Assets sẽ đảm nhận việc giữ quyền sở hữu của ETF BCOIN.

Xem thêm: 2 động lực thúc đẩy Bitcoin tăng giá trong thời gian tới

Sự ra mắt của ETF Bitcoin giao ngay tại châu Âu là một bước tiến lớn đối với việc áp dụng Bitcoin ở châu Âu. Trước đây, nhà đầu tư châu Âu chỉ có thể tiếp cận Bitcoin thông qua các quỹ tương hỗ hoặc giao dịch ký quỹ, cả hai đều có chi phí cao hơn.

Sự ra mắt của ETF Bitcoin cũng là một dấu hiệu cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng của Bitcoin bởi các tổ chức tài chính. Jacobi Asset Management là một công ty quản lý tài sản có uy tín với lịch sử lâu đời hoạt động trong lĩnh vực đầu tư. Việc công ty này ra mắt một ETF Bitcoin cho thấy họ tin tưởng vào tiềm năng của Bitcoin như một tài sản đầu tư.

Sự ra mắt của ETF Jacobi FT Wilshire Bitcoin có khả năng thúc đẩy việc áp dụng Bitcoin ở châu Âu hơn nữa. Nó sẽ làm cho việc đầu tư vào Bitcoin dễ dàng và rẻ hơn, và nó sẽ giúp nâng cao nhận thức về Bitcoin trong số các nhà đầu tư tổ chức.