Google Cloud và Zilliqa hợp tác chiến lược, giá ZIL tăng 5%

Google Cloud và Zilliqa, một blockchain lớp 1, đã ký kết một liên minh chiến lược nhiều năm. Theo đó, Google Cloud sẽ tham gia mạng Zilliqa với tư cách là nhà vận hành SSN.

Google Cloud và Zilliqa hợp tác chiến lược, giá ZIL tăng 5%

Google Cloud và Zilliqa hợp tác chiến lược

Với vai trò là SSN, Google Cloud sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng nút cho khách hàng của mình và giúp xác nhận các giao dịch trên toàn mạng Zilliqa. Điều này sẽ giúp cải thiện khả năng phục hồi và khả năng sẵn sàng dữ liệu của mạng.

Zilliqa cũng sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng của Google Cloud để cải thiện khả năng phục hồi và khả năng sẵn sàng dữ liệu của mình. Ví dụ, Zilliqa sẽ sử dụng BigQuery, kho dữ liệu serverless của Google Cloud, để biến dữ liệu blockchain của họ thành dữ liệu công khai để kiểm tra và phân tích.

Xem thêm: Banana Gun kế hoạch hồi sinh Banana Token sau vụ sập giá

Thông báo về liên minh Google Cloud và Zilliqa được đưa ra chỉ một ngày sau khi Google Cloud được công bố là hệ thống xác minh chính thức cho dữ liệu được gửi giữa các blockchain sử dụng giao thức khả năng tương tác omnichain của LayerZero.

Ngay sau khi tin tức được công bố, giá token ZIL gốc của Zilliqa đã tăng 5%, vượt qua $0,016 trong một thời gian, theo dữ liệu của CoinMarketCap. Vốn hóa thị trường của token đã tăng lên 251,5 triệu USD. Tính đến thời điểm bài viết, giá vẫn ổn định ở mức $0,016.