Grayscale thúc giục SEC chấp thuận ETF Bitcoin giao ngay

Grayscale, một công ty quản lý tài sản tiền điện tử, đang kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC chấp thuận ETF Bitcoin giao ngay của mình. Công ty lập luận rằng sự chậm trễ thêm nữa sẽ gây hại cho các nhà đầu tư.

Grayscale thúc giục SEC chấp thuận ETF Bitcoin giao ngay

Lý do Grayscale thúc giục SEC chấp thuận ETF Bitcoin giao ngay:

  • SEC đã xem xét đơn xin của Grayscale trong gần ba lần lâu hơn so với quy định của luật chứng khoán.
  • SEC không có cơ sở để từ chối đối với ETF Bitcoin giao ngay không phải ETF Bitcoin hợp đồng tương lai.
  • Sự chậm trễ liên tục của SEC gây hại cho các nhà đầu tư.
  • Các nhà đầu tư Hoa Kỳ trông chờ ETF Bitcoin giao ngay.
  • Grayscale khẳng định SEC không thể áp đặt nhiều yêu cầu hơn đối với ETF Bitcoin giao ngay.

Tóm tắt diễn biến về ETF Bitcoin trong những tuần qua:

  • Một hội đồng ba thẩm phán ở Washington đã dỡ bỏ quyết định của SEC từ chối đơn xin của Grayscale để chuyển đổi GBTC của mình thành ETF.
  • SEC gần đây đã trì hoãn quyết định về sáu hồ sơ ETF Bitcoin giao ngay khác.

Xem thêm: Liệu SEC có chấp thuận ETF Bitcoin hay không?

Kết luận:

Grayscale đang thúc giục SEC chấp thuận ETF Bitcoin giao ngay của mình. Công ty lập luận rằng sự chậm trễ thêm nữa sẽ gây hại cho các nhà đầu tư và rằng SEC không có cơ sở để từ chối ứng dụng.