Lịch mở khóa token quan trọng trong thời gian tới

Lịch mở khóa token là một sự kiện quan trọng trong thế giới tiền điện tử, có thể tác động đáng kể đến giá của một loại tiền điện tử. Trong tuần này, có ba sự kiện mở khóa quan trọng của Hedera (HBAR), Optimism (OP) và DYDX (dYdX) theo https://token.unlocks.app.

Lịch mở khóa token quan trọng trong thời gian tới

Lịch mở khóa token quan trọng trong thời gian tới

Optimism (OP)

Optimism (OP) là một blockchain layer 2 được xây dựng trên Ethereum. Nó tận dụng bảo mật của mạng chính Ethereum để tăng khả năng mở rộng của hệ sinh thái Ethereum thông qua các rollups lạc quan.

Theo lịch mở khóa token này, vào ngày 30 tháng 8 năm 2023, Optimism sẽ mở khóa 37,45 triệu USD token OP chiếm khoảng 3,37% vốn hóa thị trường hiện tại của OP. Trong số các bên được hưởng lợi, 19,76 triệu USD token sẽ được phân bổ cho Cộng tác viên cốt lõi, trong khi 17,68 triệu USD tiền mã hóa sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư.

DYDX (dYdX)

DYDX (dYdX) là token quản trị cho giao thức layer 2 của sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung cùng tên. Nó cho phép các nhà giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản và đối tác đóng góp vào việc định nghĩa tương lai của giao thức.

Theo lịch mở khóa token này, vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, dự kiến ​​sẽ có khoảng 14,08 triệu USD token DYDX được unlock, giá trị này chiếm 3,77% tổng vốn hóa thị trường hiện tại của DYDX. Trong số 14,08 triệu USD, 5,38 triệu USD token sẽ được dành cho Kho bạc Cộng đồng, trong khi 42,49 triệu sẽ được phân bổ cho Phần thưởng Nhà cung cấp Thanh khoản và 6,21 triệu cho Phần thưởng Giao dịch.

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) là mạng lưới công khai phi tập trung, bền vững và được sử dụng rộng rãi nhất được thiết kế cho nền kinh tế phi tập trung. Nó cho phép các cá nhân và doanh nghiệp tạo ra các ứng dụng phi tập trung (DApp) mạnh mẽ.

Xem thêm: 6 sai lầm cần tránh khi bắt đầu đầu tư tiền điện tử

Theo lịch mở khóa token này, vào ngày 1 tháng 9 năm 2023, Hedera sẽ mở khóa 67,89 triệu USD tiền mã hóa HBAR. Sự kiện này đại diện cho 3,48% tổng vốn hóa thị trường hiện tại của HBAR. Trong số các khoản tiền được phân bổ, 19,57 triệu USD sẽ được sử dụng cho Network Governance và operations, 24,55 triệu USD cho Purchase Agreements, và 23,77 triệu USD còn lại cho Ecosystem và Open Source Development.

Nhìn chúng thì, lịch mở khóa token có thể tác động đáng kể đến giá của một loại tiền điện tử trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên theo dõi các sự kiện mở khóa này để đưa ra quyết định sáng suốt.