SEC và Binance, phản đối việc Eeon tham gia vào vụ kiện

SEC và Binance đã cùng hợp tác phản đối việc Eeon một tổ chức tìm cách thay mặt cho khách hàng muốn tham gia vào các vụ kiện.

sec va binance phan doi eeon tham gia vao vu kien

SEC và Binance cùng phản đối sự can thiệp của Eeon

Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cùng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất (Binance) đã hợp tác chống lại Eeon, tổ chức tìm cách tham gia vào vụ kiện thay mặt cho khách hàng. Cả SEC và Binance đều cho rằng Eeon không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để tham gia vào các vụ kiện.

Cả SEC và Binance đã đồng lòng chống lại mọi can thiệp từ Eeon. SEC đã chỉ ra rằng Eeon đã “liên tục thất bại” nhiều lần trong các vụ kiện trước đó và lập luận rằng Eeon không đủ điều kiện về các yêu cầu pháp lý để can thiệp vụ kiện giửa SEC và Binance.

Theo lý do được SEC nêu, luật giao dịch chứng khoán cấm các đối tượng cá nhân hay tổ chức tư nhân khác tham gia vào vụ kiện. Đồng thời, SEC cho rằng việc Eeon tham gia vào vụ kiện này không gây tác động đáng kể và quan trọng của vụ kiện.

Binance cũng đưa ra ba lý do để phản đối Eeon: Đó là việc Eeon không có sự chấp thuận từ SEC, không thể chứng minh mình là một bên lợi ích hợp pháp và không tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Trước đó, Binance đã thực hiện hành động phản ứng lại CFTC, khi cho rằng cơ quan này đã vượt quá quyền hạn của mình. Binance khẳng định rằng họ là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu và không nằm trong phạm vi quyền lực của CFTC.

Xem thêm: Stablecoin FDUSD có thành công sau khi được Binance hỗ trợ?